Konsultasjon

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling. Hjemmebesøk foregår kun etter avtale. Noen av legene tilbyr e-Konsultasjon, dette foregår gjennom e-portalen. E-konsultasjoner gjelder kun kjente problemstillinger. Legen vil belaste deg med en eKonsultasjonstakst , du vil da motta et faktura som må betales med fakturagebyr. Har du en tilstand der du må undersøkes grundigere må du bestille deg time hos din aktuelle lege .
Før legetimen bestem deg på forhånd for hva som er viktigste grunn for legebesøket!

Det kan være vanskelig å få tid og oversikt nok hvis du har mange forskjellige problemer du ønsker å ta opp.

•    Fortell legen at du har flere plager som du vil diskutere.
•    Ta opp det viktigste først. Skriv gjerne en liste.
•    Det er sjelden nok tid til mer enn 1-2 problemstillinger pr konsultasjon.Det kan derfor være nødvendig å avtale ny time for noen av problemstillingene

Trenger jeg å se legen i dag?

Kommer du ikke inn til legen samme dag er det viktig å resonere om du trenger å komme inn på en øyeblikkelig hjelp time, eller om du kan vente.

Øyeblikkelig hjelp:

Legekontorets oppgave er å gi deg hjelp med helseproblemer som ikke kan vente til vanlig timebestilling. Her er noen eksempler:
•    smerter i brystet eller magen
•    pustevansker
•    akutt sykdom eller alvorlig forverring
•    nedsatt allmenntilstand hos barn
•    alvorlig psykisk sykdom
•    mistanke om komplikasjoner i svangerskap
•    kuttskader som må syes