Priser

Egenandeler og frikort

Legesenteret er bundet av den tariffen som til enhver tid er framforhandlet av Legeforeningen og Rikstrygdeverket. Egenandelsfritaket gjelder kun for egenandeler for legekonsultasjoner, blodprøver, resept, sykemeldinger og rekvisisjoner. Annet inngår ikke i frikortgrunnlaget som: materiell/medisiner, ikke møtt til time, utskrift av journal, vaksiner, attester, o.l.

Det er bare godkjente egenandeler som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1. Egenandelstaket for 2020 er 2460 kroner .

Her ser du en oversikt over de vanligste egenandelene som teller med i opptjeningen til frikort:

Lege Egenandel dagtid Egenandel kveldstid
Konsultasjon/e-konsultasjon hos allmennlege/legevakt 160 kroner 280 kroner
Konsultasjon/e-konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin 212 kroner 332 kroner
​Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt) ​10 kroner
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt 223 kroner 357 kroner
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin 261 kroner 395 kroner
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud 58 kroner ​57 kroner
Laboratorieprøver 59 kroner
Røntgen 267 kroner
   
​Enkel pasientkontakt som resulterer i utskriving av sykemelding eller henvisning til spesialist ​69 kroner

NB: Det ble innnført en økning i egenandeler hos lege gjeldende fra 6. juli 2020.

Du får frikortet for egenandelstak 1 innen tre uker når du har betalt over 2 460  kroner i egenandeler i 2020.

Frikortet og vedtaksbrevet finner du når du logger deg inn på helsenorge.no. Du får tilsendt en SMS eller e-post når vedtaket om frikort er fattet, avhengig av hvilke varselvalg du har gjort på helsenorge.no.

Har du betalt for mye, får du automatisk tilbakebetalt det du har krav på.

 

(annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget)

Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen……………………………116

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m………………………………………………………63

– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m………………………………………………………………95

– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m………………………………………………………………..134

– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m…………………………………………………………………181

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.. Se prisliste under.

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten……………………………..59

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalttime eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist……………………………………………………..160/257

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette (fakturagebyr credicare).

  • Legeattest førerkort   500 kr (ved samtidig konsultasjon 400)
  • Enkle attester 100 kr (unntak for skoleelever som kommer på time)
  • Mer omfattende attester 250 kr eller etter tidsbruk
  • TT kort 250 kr
  • parkeringstillatelse 250 kr

 

TILLEGGSYTELSER OG MATERIELL (gjelder også de som har frikort, barn under 16 år og gravide) 
Vaksinering – setting av vaksine (vaksinepris kommer i tillegg) 100,-
Årets Influensavaksine Pneumovax 230400
Difteri/tetanus/polio/kikhostevaksine (vaksinesetting kommer i tillegg)Tetanus booster 300,-110,-
Reisevaksinasjonsveiledning pr. 15 min. 450,-
Rektoskopi 95,-
EKG-utstyr 95,-
Glukosebelastning 134,-
Sutur små kutt, inkl. lokalbedøvelse og ekstra kompress 134,-
Sutur store kutt/føflekk, inkl. lokalbedøvelse og ekstra kompress 181,-
Duodermplate og liknende 100,-
Celeston Chronodose 1ml + Xylocain 100,-
Lederspan 1ml + Xylocain 180,-
Suturtakning 91,-
Sårskift – lite 95,-
Sårskift – stort 181,-
Urinprøveglass 10,-
Kateter + kateriseringsutstyr 134,-
Elastisk bind 63,-

Satser for spesifikke legeattester:

Melding til blindekartoteket 240
Fallskjermhoppere 840
Sportsdykkere 750
Travselskapet -legeerklæring ved fornyelse av kjørelisens 840
Førerkort:
Legeattest i anledning søknad/fornying/utvidelse av førerkort 500
Idrettsfolk
Helbredserklæring 350
Senere undersøkelser 190
Norges motorsportforbund 420
Dopingskjema 420
Loser og loslærlinger (blankett 350) 690
Legeforeningen
Helbredserklæring (formular 1), middelstort skjema 390
Militærehelbredsattester
Skjema 4151 460
Akutt sykdom ved fremmøte til rep-ovelser og HV-ovelser 250
Helseattest for utskrivningspliktige 460
Tjeneste i Norges internasjonal styrker 700
Misjonsselskapene
Legeattest ved utreise/hjemkomst 730
Norges Røde kors
Helbredsattest 650
Norskutviklingshjelp
Helbredsattest 750
Politietaten
Aspiranter til politi- og lensmannsetaten 650
Elever til politiskolen 650
Posten
Søkere til posten (fastsatt skjema) 600
Opplysninger til bedriftslege, skjema 242 370
Reiselivsbransjen, helseattest 340
Sivilforsvaret
SF-skjema 17 370
Skoler og Kurs i helsevesenet 420
Helbredsattester for søkere 440
Spesialskoler
Legeattest ved søknad om opptak 470
Norsk-Amerikansk studentutveksling 550
Statensarbeidstilsyn
Legeundersøkelse av barn og unge arbeidstakere 330
Statsforvaltningen (fellesblankett 14) 720
Statskraftverkene (blankett 4290 00) 600
Utenriksdepartementet
Legeerklæring for aspiranter til utenrikstjenesten 740
Annet
Legeattest for adoptivforeldre 400
Jernbaneverket 600