Priser

Egenandeler og frikort

Legesenteret er bundet av den tariffen som til enhver tid er framforhandlet av Legeforeningen og Rikstrygdeverket. Egenandelsfritaket gjelder kun for egenandeler for legekonsultasjoner, blodprøver, resept, sykemeldinger og rekvisisjoner. Annet inngår ikke i frikortgrunnlaget som: materiell/medisiner, ikke møtt til time, utskrift av journal, vaksiner, attester, o.l.

Taket for frikort egenandelstak 1 er 2 258 kroner for 2018. Beløpsgrensen var 2 205 i 2017.

Prisliste

(Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget)

(gjeldende fra 1. juli 2017 – 30. juni 2018)

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt…………………………155/226

Sykebesøk på dagtid/kveld……………………………………………………………………………………..209/334

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk…………………………………49/36

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud……………………………………………56

Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett………………………………………………………………..66

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver…………………………………………………………………55

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemerog mikroskopering av urinsediment…………………………………………………………………………………..55

 

(annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget)

Utskrift av journal……………………………………………………………………………………………………………85

Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen……………………………116

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m………………………………………………………62

– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m………………………………………………………………93

– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m………………………………………………………………..131

– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m…………………………………………………………………177

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.. Se prisliste under.

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten……………………………..59

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalttime eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist……………………………………………………..160/257

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette (fakturagebyr credicare).


  • Legeattest førerkort   450 kr (ved samtidig konsultasjon 350)
  • Enkle attester 100 kr
  • Mer omfattende attester 250 kr eller etter tidsbruk
  • TT kort 250 kr
  • parkeringstillatelse 250 kr

 

TILLEGGSYTELSER OG MATERIELL (gjelder også de som har frikort, barn under 16 år og gravide) 
Vaksinering – setting av vaksine (vaksinepris kommer i tillegg) 100,-
Årets Influensavaksine (ingen flere vaksiner på lager)
Difteri/tetanus/polio/kikhostevaksine (vaksinesetting kommer i tillegg) 280,-
Reisevaksinasjonsveiledning pr. 15 min. 450,-
Rektoskopi 91,-
EKG-utstyr 91,-
Glukosebelastning 91,-
Sutur små kutt, inkl. lokalbedøvelse og ekstra kompress 128,-
Sutur store kutt/føflekk, inkl. lokalbedøvelse og ekstra kompress 173,-
Duodermplate og liknende 91,-
Celeston Chronodose 1ml + Xylocain 91,-
Lederspan 1ml + Xylocain 173,-
Suturtakning 91,-
Sårskift – lite 91,-
Sårskift – stort 173,-
Urinprøveglass 10,-
Kateter + kateriseringsutstyr 173,-
Elastisk bind 40,-

Satser for spesifikke legeattester:

Melding til blindekartoteket 240
Fallskjermhoppere 840
Sportsdykkere 750
Travselskapet -legeerklæring ved fornyelse av kjørelisens 840
Førerkort:
Legeattest i anledning søknad/fornying/utvidelse av førerkort 450
Idrettsfolk
1. gangs undersøkelse (Helbredserklæring) 225
Senere undersøkelser 190
Norges motorsportforbund 420
Dopingskjema 420
Loser og loslærlinger (blankett 350) 690
Legeforeningen
Helbredserklæring (formular 1), middelstort skjema 390
Militærehelbredsattester
Skjema 4151 460
Akutt sykdom ved fremmøte til rep-ovelser og HV-ovelser 250
Helseattest for utskrivningspliktige 460
Tjeneste i Norges internasjonal styrker 700
Misjonsselskapene
Legeattest ved utreise/hjemkomst 730
Norges Røde kors
Helbredsattest 650
Norskutviklingshjelp
Helbredsattest 750
Politietaten
Aspiranter til politi- og lensmannsetaten 650
Elever til politiskolen 650
Posten
Søkere til posten (fastsatt skjema) 600
Opplysninger til bedriftslege, skjema 242 370
Reiselivsbransjen, helseattest 340
Sivilforsvaret
SF-skjema 17 370
Skoler og Kurs i helsevesenet 420
Helbredsattester for søkere 440
Spesialskoler
Legeattest ved søknad om opptak 470
Norsk-Amerikansk studentutveksling 550
Statensarbeidstilsyn
Legeundersøkelse av barn og unge arbeidstakere 330
Statsforvaltningen (fellesblankett 14) 720
Statskraftverkene (blankett 4290 00) 600
Utenriksdepartementet
Legeerklæring for aspiranter til utenrikstjenesten 740
Annet
Legeattest for adoptivforeldre 400
Jernbaneverket 600